Products

Big Set - ชุดเต็ม

Big Set - ชุดเต็ม

ชุดนี้ถือว่าเป็นชุดใหญ่ และสมบูรณ์ที่สุดในการสอนลูกเป็นเด็กสองภาษา โดยชุดนี้ประกอบไปด้วยหนังสือเด็กสองภาษาทั้งหมด 6 เล่ม เริ่มสอนตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนเป็นเด็กสองภาษา และดีวีดีที่สอดคล้องกับแนวคิดสองภาษา การ์ดฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับพ่อแม่ พร้อมของแถมอื่นๆอีก

Middle Set - ชุดกลาง

Middle Set - ชุดกลาง

ชุดนี้ถือว่าเป็นชุดกลาง โดยมีหนังสือเด็กสองภาษาทั้งหมด 6 เล่ม ดีวีดีครบ เพียงแต่ตัดการ์ดฝึกการเสียงสำหรับพ่อแม่ออกไปเมื่อเทียบกับชุดเต็ม

Small Set-ชุดเล็ก

Small Set-ชุดเล็ก

เด็กสองภาษาชุดเล็ก มีเฉพาะหนังสือเด็กสองภาษาทั้ง 6 เล่ม เหมาะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการทำความเข้าใจแนวคิดเด็กสองภาษาก่อน

Cards

Cards

การออกเสียงภาษาอังกฤษให้ดี ถือว่าเป็นพื้นฐานและเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญในการสอน ผู้เขียนหนังสือเด็กสองภาษาจึงได้ออกแบบการ์ดฝึกพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกขึ้นมา เพื่อใช้การ์ดนี้เอาไว้ให้พ่อแม่ฝึกการออกเสียง เพื่อเป็นต้นแบบเสียงให้กับเด็กสองภาษา สำหรับเด็กโตก็สามารถใช้การ์ดนี้ฝึกได้เช่นกัน